DATA TENAGA PENDIDIK SLB NEGERI SRAGEN TAHUN 2019/2020

NO NAMA NIP JABATAN
1 Mardani, S.Pd 196612131989032007  Kepala Sekolah
2 Indarwa, S.Pd 196112101986031016  Guru Kelas
3 Sukamti, M.Pd 196306011985032012  Guru Kelas
4 Suprapto, S.Pd                   196310051992021003  Guru Kelas
5 Siti Rachmatun.,S.Pd                           196009211984042001  Guru Kelas
6 Sri Harsini, S.Pd 196411081994032001  Guru Kelas
7 Jumadilah, S.Pd 196405291986012001  Guru Kelas
8 Kadarsih, S.Pd 196512021999112001  Guru Kelas
9 Joko Santoso, S.Pd 196902052008011012  Guru Kelas
10 Suhanto, S.Pd 196602092007011010  Guru Kelas
11 Anik Sulistyawati, S.Pd 196510032008012002  Guru Kelas
12 Narpadmi Heruwati, S.Pd 196512031995022001  Guru Kelas
13 Triana Kusumawati,S.Pd 196111151983042004  Guru Kelas
14 Dra. Surati 196307031997032001  Guru Kelas
15 Harniyati, S.Pd 197101291998022002  Guru Kelas
16 Nur’aini, S.Pd 197204152008012008  Guru Kelas
17 Dhiana Tri M., S.Pd 198111082009032014  Guru Kelas
18 Noor Rita Syofiyawati, M.Pd 196712202008012007  Guru Kelas
19 Agung Janarko, S.Pd    Guru Kelas
20 Alif Umami, SE    Guru Kelas
21 Budi Rahmatjati, S.Pd    Guru Mapel
22 Cahyani Wahyu K N, SE    Guru Kelas
23 Dwi Astuti, S.Pd    Guru Kelas
24 Endah Dewi Wulandari, S.Pd    Guru Kelas
25 Erni Endrawati, S.Pd    Guru Kelas
26 Fendi Eko Cahyono, S.Pd    Guru Mapel
27 I-In Widayati, S.Pd    Guru Kelas
28 Irna Widiyati, S.Pd    Guru Kelas
29 Iswati Aniumayah, S.Pd    Guru Kelas
30 Nining Prasetyowati, S.Pd    Guru Mapel
31 Nurul Wardaningrum, S.Pd    Guru Kelas
32 Retno Endah Widya  A, S.P    Guru Kelas
33 Sidik Hidayatullah, S.Pd    Guru Mapel
34 Siti Nur Azizah, S.Pd    Guru Kelas
35 Tri Lestari, S.Pd    Guru Kelas
36 Umi Fadlilah, S.PdI    Guru Mapel
37 Wahid Pramono, S.Pd    Guru Mapel
38 Anung Tri Prastowo, S.Hum    Guru Mapel
39 Ida Irawati, S.Pd    Guru Kelas
40 Dwi Budi Utami, S.Pi    Guru Kelas
41 Indri Fatmawati, S.Pd    Guru Kelas
42 Rifa’i Aang Faisal, S.Pd    Guru mapel
43 Dinda Ayu Widowati, S.Pd    Guru Kelas
44 Arga Aziz Muhega, S.Pd    Guru Kelas
45 Fajar Dwi Jatmiko,S.Pd    Guru Kelas

DATA TENAGA KEPENDIDIKAN SLB NEGERI SRAGEN TAHUN 2019/2020

NO NAMA NIP JABATAN
1 Hastono Budiyanto, SE  Tata Usaha
2 Suyanto, S.Si  Tata Usaha
3 Haryati  Tata Usaha
4 Sri Sukamti  Tata Usaha
5 Hanggoro Rimbo Wibowo  Tata Usaha
6 Jarot Setyo Darmono, A.Ma.Pust  Perpustakaan
7 Joko Maryanto  Perpustakaan
8 Sukasno, S.Psi  Terapis
9 Susi Rachmawati, S.Psi  Terapis
10 Guswiyamto  Terapis
11 Suparsiningsih  Terapis
12 Andriyas Suryanto  Pesuruh
13 Komarudin  Satpam
14 Sri Nawawi  Satpam
15 Nunung Haryono, A.Md  Satpam
16 Wicandra Bobby Arjuta  Kebersihan
17 Setiyani  Tata Rias
18 Dwi Ratmoko  Penjaga
19 Mariyo  Penjaga